Pokriva širok spektar vozila,vlasniku parkinga omogućava smještaj za A,B,C,D,E kategoriju vozila,korisniku parkinga olakšava korištenje parkinga,dug radni vijek;

 

 Upotreba

 
Terminali za B i C kategoriju, namjenjeni su za velike otvorene ili zatvorene parkinge za kontrolisanje svih kategorija vozila na jednom mjestu.
Iskljuèivo se veže za Varijant sistem.
Sistem nudi širok spektar moguænosti. Sistemi parkiranja
mogu se koristiti za upravljanje parkiralištem s mnogo ulaza, izlaza i automatiziranim naplacivanjem naknada za parkiranje.
Sistem pruža punu kontrolu razlièitih vrsta tarifa, tako da vozila sa A ili B ili C ili D ili E kategorijom mogu koristiti parkiralište i svi po potrebi plaæaju razlièitu tarifu za korištenje, koja može biti i varijabilna, dnevna, noæna, sedmiæna,mjeseèna itd. 
 
 
OPREMA TERMINALA
 
Parkirne kartice s razlicitim vrstama identifikacije se koriste u terminalu:
• barkod tiket,termopapir
• barkod tiket,papirna kartica FAN-FOLD
• magnetna traka,
• RFID bezkontaktna plastièna kartica.
Karte za parkiranje mogu se podijeliti u nekoliko kategorija ovisno o vrsti
ovlaštenje za korišæenje parking usluga:
• kratkorocna parking karta - ova kartica je dizajnirana za pojedinacni ulazak i izlazak
dok je vrijeme parkiranja neograniceno;
• kongresna parking karta - ova kartica dizajnirana je za višestruki ulazak i izlazak
dok je vrijeme parkiranja ograniceno na vremenski period oznaèen na kartici;
• dugorocna parking karta - ova kartica dizajnirana je za višestruki ulazak i izlazak
dok je vrijeme parkiranja neograniceno do roka valjanosti kartice, kartica je
izdata na ime korisnika;
• pripejd kartica - ova kartica je dizajnirana za jedan ulaz i izlaz ili za višestruko
ulazaka i izlazaka dok je vremensko ogranicenje parkiranja ograniceno iznosom kredita na
parking kartici.
Osim parkirnih kartica, sistem parkiranja može se kontrolirati i po
ostalim elementima:
• stick-on/stikeri na vozilu sa RFID dalekometnim èitaèima/antenema,
• ureðaji s  NFC tagom,
• Pin kodom,tastaturom
• registarskim tablicama,
• daljinskim upravljanjem i drugim oblicima kontrole parkinga
 
OSTALI PARAMETRI
Naèin rada: on-line;
 
Komunikacija : TCP / IP;
 
Baze podataka: LAN kontrolna ploča;
 
Distributivna mreža : TN-S (trovodni vod L, N, PE);
 
Snaga napajanja: 230 VAC / 50 Hz;
Radna temperatura :25 °C + 45 °C;